programatická

reklama

Programatická reklama umožňuje zobrazovat bannery různých formátů či spoty napříč celým internetem kdekoliv na světě. Zobrazování reklamy dokážeme díky programatice navíc velice úzce a precizně zacílit – umíme přesně určit, komu a kdy se reklama má zobrazit. Programatik umožňuje totiž cílit nejen na servery, ale především na přesnou lokalitu i konkrétní uživatele (dle jejich zájmů, věku, pohlaví,..). Vše je navíc možné exaktně měřit.

komu

se zobrazuje?

Zobrazuje se na základě prohlížecí historie každého člověka v jeho zařízení. Neřídíme tedy především to, na jakých stránkách se bannery zobrazí, ale komu. Nastavit se dají kritéria jako kdy, komu a kde reklamu zobrazíme. Reklamu tedy můžeme cílit například na lidi, kteří se zajímají o dané odvětví. Zároveň můžeme nechat reklamu běžet na území celého státu/kontinentu, nebo naopak koncentrovat nějakou část na velká města a okolí, kde je největší kupní síla.

Zároveň reklama umožňuje to, že se různým skupinám lidí zobrazují různé bannery

 

– abychom uvedli nějaký konkrétní příklad, představte si třeba kampaň obchodního domu – dokážeme nastavit to, že mužům se budou zobrazovat pouze bannery s tipy na „dárek pro manželku“, ženám naopak tipy na dárky pro partnera nebo pro kamarádky…

 

Žádné takové rozhodnutí navíc není nijak závazné na celou dobu kampaně – úspěšnost jednotlivých bannerů u jednotlivých cílových skupin budeme postupně sledovat a upravovat tak, aby kampaň dosáhla těch nejlepších výsledků – zobrazování fungujících bannerů můžeme zdůraznit, naopak bannery, kterých si moc uživatelů nebude všímat, můžeme úplně vypnout v řádu několika vteřin.

co dokážeme

sledovat?

Dokážeme rozlišit jednotlivé uživatele dle jejich chování. Jako příklad uvádíme možnosti zobrazování například u klienta, kterým je internetový obchod (e-shop) – zde rozlišíme tyto skupiny uživatelů:

 

- Člověk, kterému se banner zobrazil, ale nenavštívil webové stránky – dál mu reklamu zobrazujeme v řízeném množství tak, aby jej neotravovala. Měníme různé vizuály, texty, hledáme ten, který „zabere“.

 

- Člověk, který navštívil webové stránky, ale neuskutečnil nákup – můžeme jej nechat „oddychnout“, připomenou se mu za nějakou dobu s jiným sdělením – můžeme už navázat na jeho zkušenost a sdělení může být „o krok dál“ než u úvodních poutacích bannerů – například už konkrétní výrobek, sdělení o konkrétních výhodách obchodu atd. Umíme mu reklamu zobrazit i na televizi a více ho tím zaujmout.

 

- Člověk, který uskutečnil nákup – umíme mu zobrazit bannery s poděkováním, reklamu mu na určitou dobu pozastavit a můžeme se přímo jemu po určité době opět připomenout, aby nákup zopakoval, například v době před Vánoci, před Dnem matek a tak dále.

 

Skupiny uživatelů dle chování dokážeme ve spolupráci s konkrétním klientem vyhodnotit a jejich charakteristice perfektně přizpůsobit zobrazovanou reklamu od vzhledu přes četnost zobrazování, čas zobrazení nebo například konkrétní typ zařízení. Vše je možné v průběhu kampaně vyhodnocovat a během minut přizpůsobovat reálným reakcím uživatelů v praxi.

chcete inzerovat chytře?

NAPIŠTE NÁM

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Zpráva byla přijata, děkujeme.

2G Promotion 2018

Webdesign: Lukáš Kejha